2013. augusztus 9., péntek

Magyar reneszánsz

A cím egyszerű:  Mára és Erzsébet találkozása.  Két terhes, bocsánat,  áldott állapotban lévő nőt látunk a képen. Nem is akárkiket. Mária /Szűz Mária/ Jézus Krisztust hordja méhében, és Gábriel arkangyal azt is tudatja Máriával, hogy nemcsak ő vár gyermeket, hanem Erzsébet is , aki Szent Jánost hordja méhében.
A Biblia szerint  Mária a következőket mondta Erzsébetnek:

"Magasztalja lelkem az Urat,
És ujjongjon szívem üdvözítő Istenemben.
Hiszen tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát:
Mily nagy dolgot művelt velem
Ő, a Hatalmas és a Szent!
Irgalma az istenfélőkre száll n
emzedékről nemzedékre." 


MS Mester - Vizitáció / Mária és Erzsébet találkozása/  részlet

 Egy újabban felfedezett 1507-es selmecbányai oklevél alapján csaknem biztos, hogy M S egy Sebestyén nevű, valószínűleg magyar festő volt, akinek művészete SchongauerDürer és főként Grünewald stílusával rokon.1500-1510-között készült a kép, mely a magyar reneszánsz ékköve. A részleten Mária látható.
A képet 1902-ben vásárolta a Szépművészeti Múzeum.  

Nincsenek megjegyzések: