2013. október 31., csütörtök

Piros fehér zöld

Maja lufikkal

2013. október 20., vasárnap

Budapest, 2013 október

Hazafelé menve pénteken egy pillanatra meg kellett állnom. A Duna minden nap más arcát mutatja, és ez megúnhatatlan.

2013. október 18Buda és Pest  150 évvel ezelőtt

2013. október 11., péntek

Ősz, Duna Plaza

Duna Plaza

A park az ablakból

2013. október 8., kedd

Bethlen István szoboravatás a várban


1920-ban a trianoni békeszerződést előkészítő párizsi békekongresszus magyar delegációjának tagja volt. A Horthy-korszakban tíz éven keresztül, (1921április 14. – 1931augusztus 24.Magyarország miniszterelnöke. Saját kormányában,1921. október 4-étől december 3-áig pénzügyminiszter, 1924. február 21-étől 1924. március 13-áig, majd 1929. január 8-ától február 4-éig igazságügyminiszter, 1924. október 7-étől november 15-éig külügyminiszter, 1924. október 14-étől november 15-éig pedig földművelésügyi miniszter volt.


Keresztény–nemzetinek nevezett kormányzata támogatta és stabilizálta a Horthy-rendszert. 1921 októberében legitimista érzelmei dacára a budaörsi csatában meghiúsította IV. Károly király második visszatérését, majd keresztülvitte aHabsburgok trónfosztását.
A szerb megszállás alatt állt déli területek visszatértével és a soproni népszavazás révén sikerült csökkentenie a területi veszteségeket. A Bethlen–Peyer paktummal kevésbé ellenséges ellenzékké tette a szociáldemokrata pártot. A Kisgazdapártra építve 1922-ben létrehozta az ún. Egységes Pártot, majd rendeleti úton leszűkítette a választójogot, és a nagyobb városok kivételével visszaállította a nyílt szavazást. Ezzel kényelmes parlamenti többséget biztosított a kormányzó párt számára. 1923-ra kiszorította pártjából a Gömbös Gyula féle nemzeti és szociális irányzatú politikusokat.  /Wikipédia/


„Nem kötelezte, nem kötelezhette el magát egyik divatos eszmerendszer mellett sem, mert számára csak egyetlenegy elkötelezettség létezett, az a kapcsolat, amely Magyarországhoz fűzte. Rendíthetetlen híve volt annak a magyar politikának, amelynek alapjait még jóval korábban Széchenyi István fektette le, aki Bethlen jellemzése szerint sem demokrata, sem reakcionárius, nem volt sem kuruc, sem labanc, sem liberális, sem konzervatív, ő egyedül és kizárólag magyar volt” – fogalmazott Orbán Viktor miniszter-elnök.

Stremeny Géza - Bethlen István
Zsigmond Attila, a Bethlen-szobor pályázatának lebonyolításával megbízott BTM Budapest Galéria vezetője közölte: előzetesen Máté Istvánt, Paulikovics Ivánt, Rieger Tibort, Stremeny Gézát és Veres Gábort kérték fel a részvételre.
A bírálóbizottság munkájában Farkas Ádám, Illyés Antal és Péterfy László szobrász szakértők mellett Zsigmond Attila és Szilágyi András a BTM Budapest Galéria képviseletében vett részt. A zsűri munkáját Kerényi Imre, Aczél Péter, az I. Kerületi Önkormányzat főépítésze és Bencsik Gábor, a Nemzeti Könyvtár képviseletében kísérte figyelemmel.
A pályázati kritériumoknak mind az öt szobrász maradéktalanul eleget tett, számos szobrászi erényt felvonultató művekben jelenítették meg elképzeléseiket - értékelt Zsigmond Attila, majd bejelentette: a pályamunkák közül a bíráló bizottság Stremeny Géza művét választotta, melynek társtervezője Kápolnás Gergely építész.

Stremeny Géza - Bethlen István