2009. március 15., vasárnap

Magyar Gárda avatás 2009.március 15

Kissé anakronisztikus a kép fogad a Hősök terén. Mintha a háború előtt lennénk.
De az egész országban is anakronisztikus a kép: mintha nem is 2009-ben lennénk, visszaestünk az időben. Tíz, húsz, esetleg harminc évet? Csak később tudjuk meg. A statisztikák egyre régebbre látnak az időben, egyre mélyebb szinteknek felel meg a pillanatnyi állapot.
Nemcsak a gazdaság, de a társadalom demokrácia szintje is csökken folyamatosan.
Hogy kerültünk ide, ebbe a sötét bugyorba?
Hogy nem sikerült biztonságot, és legalább reményt adni oly sok embernek?
Miért kell ilyen tévutakon járni?
Ki lenne képes az ország kocsirúdját a fejlődés irányába fordítani?
Csengey Dénes mondása jut eszembe a rendszerváltozás idejéből:
"Európába, de mindannyian!"
Aktuális a nevezetes felhívás, talán most még fontosabb, mint korábban.

2009. március 4., szerda

Államcsőd, forintválság

                                                                                                                                                                          Fotó: Mester Tibor
Hungarian forint
Akárhogy is hesegettük gondolatainkat, az államcsődre mégis gondolnunk kell.
Sokan mondják, már itt is van, és az áthidaló hitel az IMF-től csak a nyugati bankok, befektetők pénzkimentő idejének meghosszabbítása.

Már régóta folyik a külföldi vállalkozások tőkekivonása Magyarországról. A statisztikai adatok megerősítik, hogy újabb beruházások nem kezdődnek, hogy a fenntartási, és egyéb üzemelési költségek nincsenek biztosítva, és a keletkezett profit teljes egészében kikerül valamilyen idegen országba.
A foglalkoztatottság csökken, a munkanélküliség nő, az állam és a lakosság is eladósodási spirálban van.
Az argentin államcsőd 50%-os éves GDP-hez mért adósságszintnél következett be, ma Magyarország éves GDP-jének 70%-a az államadósság!
A bankbetétek befagyasztása időleges mentőövet jelenthet az állam, a mindenkori kormány számára, azonban ennek társadalomlélektani és közgazdasági hatásai beláthatatlanok, ezek "kamatai", a később sokszorosan kifizetett költségei újabb kilátástalan pályára rendelnék az országot.
A közbeszédben, az MTV-ben már közgazdászok, pénzügyi elemzők is beleegyezéssel és megértéssel beszélnek arról, hogy a kormánynek be kell avatkoznia a pénzpiaci műveletekbe, mert a forint-idegen valuta váltások megengedhetetlen hasznot hoznak egyeseknek, az állam számára ugyanakkor ebben a helyzetben elfogadhatatlanok./Napkelte,2009.március 4./
Innen egy lépés a fentebb említett korlátozás.