2011. augusztus 7., vasárnap

Pannonhalma


Bencés szerzetesség
A keresztény szerzetesek életüket Jézus Krisztus és az evangélium radikális követésének szentelik. Életformájukat a hagyományosan ismert hármas fogadalom foglalja össze: a szegénységi fogadalom a magántulajdonról való lemondást és a javak testvéri megosztását jelenti, a tisztaság fogadalma az önként vállalt nőtlenségben ölt testet, az engedelmesség fogadalma pedig arra vonatkozik, hogy a szerzetes Isten akaratát keresi az elöljárók és a közösség döntéseiben, és ezért szabadon aláveti magát ezeknek.
A benedeki életforma jellegzetessége, hogy a bencés szerzetesek egész életükre egyetlen közösség mellett kötelezik el magukat – ez a stabilitas fogadalma. Életük keretét a liturgia (közösségben végzett imádság), a lectio divina (a Szentírás imádságos olvasása) és a munka ritmusa jelöli ki.


Pannonhalmi bencés monostor
A 98 éves korában elhunyt Habsburg Ottó szívurnáját a főherceg kérésére Magyarországon,Pannonhalmán helyezték el. A szívurna külön temetése Habsburg hagyomány. Ennek megfelelően Habsburg Ottó szíve magyar földön pihen.

Pannonhalmán a bencés főapátságban egykori, Habsburg Ottó által mélyen tisztelt tanítómesterei mellé helyezték szívét. A főherceg mindig is vallotta, hogy számára a hazát Magyarország jelenti, bárhogyan is alakult sorsa. A pannonhalmi atyáknál tanult és érettségizett is hazánk utolsó királya. Mindig is nagy tisztelettel emlékezett és beszélt az őt tanító atyákról, bencés tanítványnak tartotta magát.

Több százan érkeztek Habsburg Ottó szívurnájának elhelyezésére Pannonhalmára. Az utolsó magyar király, IV. Károly fia július 4-én hunyt el. Testét a bécsi Kapucinusok templomának kriptájában helyezték végső nyugalomra, míg szívurnája, ahogyan azt életében rendelte, Pannonhalmára került.

Pannonhalmi bencés monostorSzerzetesélet Pannonhalmán
Monostorunkat 996-ban alapították Szent Adalbert szerzetesei. Szent István király szándéka szerint közösségünk máig imádkozik „az ország fennmaradásáért” (pro stabilitate regni). Bencés életünk forrása Krisztus misztériumainak közös ünneplése, egyházunk hivatalos liturgiájának méltó végzése. Nagy hangsúlyt fektetünk a zsoltárimádság, illetve a magyar és latin gregorián ének szerzetesi hagyományának ápolására.
Könyvkiadónk saját zsoltár- és Újszövetség fordításunk közzétételén túl számos lelkiségi és teológiai munkával járul hozzá a magyarul olvasók lelki gazdagodásához. A magyar kereszténységet és kultúrát szolgáljuk liturgikus ünnepeinkkel –a húsvéti Szent Három Nap megünneplése során népes zarándoksereget látunk vendégül –, lelkigyakorlatainkkal, az ökumenikus párbeszéd iránti elkötelezettségünkkel, Pannonhalmi Szemle című folyóiratunkkal és a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola keretei között folytatott teológiaoktatással.
Munkaköreink igen változatosak. A bencés közösség belső szükségletei (ház körüli munkák, liturgikus és közösségi szolgálatok), a gimnáziumi oktatás-nevelés, területi apátságunk tizenöt plébániájának ellátása, a vendégek és zarándokok ellátása, turisztikai és kulturális tevékenységünk, gazdasági és szociális intézményeink keretében több mint kétszáz munkatárssal működünk együtt.

VIATOR Apátsági Étterem és Borbár


VIATOR Apátsági Étterem és Borbár

VIATOR Apátsági Étterem és Borbár a pannonhalmi Kosaras dombon, a Pannonhalmi Főapátság új látogatóépületében nyitott meg 2010. május 28-án. A VIATOR a pannonhalmi bencés szerzetesközösség gasztronómiai jelképe: egyszerre tradicionális és modern, olyan, amely érdemes a vendégek bizalmára.

A VIATORban jó ár-érték arányban változatosan tud hozzájutni a Vendég ahhoz az értékhez, amelyben egyszerre van jelen a modern gasztronómia és a bencés tradíció. A VIATOR harmonikusan illeszkedik csodálatos környezetébe a Pannonhalmi Főapátság lábánál és egyúttal gyönyörű kilátást biztosít az ősi monostorra. A működtetést a Radványi Roland szaktanácsadó által kiválasztott fiatal csapat végzi, akik számára fontos kihívás az 1000 éves bencés apátság gasztronómiai arcát megjeleníteni a Pannonhalmára érkezők számára.Maja fagyival az apátsági étterem nyitott teraszán

A pannonhalmi iskolát 1948 júniusában államosították, a monostorral összekötő folyosókat lefalazták. Az iskola mint bencés gimnázium 1950-ben indulhatott újra és egyike volt annak a nyolc katolikus gimnáziumnak, amely a kommunizmus éveiben is fennmaradhatott Magyarországon.

VIATOR Apátsági Étterem és Borbár terasz


Nincsenek megjegyzések: